Deprese je označení pro psychiatrické onemocnění, které se projevuje poruchou nálady ve smyslu abnormálního smutku, neschopnosti prožívat štěstí, pocitem bezradnosti, pasivitou a případně i přítomností sebevražedných nálad. Pojem deprese je mezi laiky nadužívaný a je nutné zdůraznit, že zdaleka ne každé smutné a depresivní ladění splňuje definici deprese.


Kromě toho je slovo deprese užívané při popisu křivky EKG při poklesu ST úseků pod standardní rovinu křivky (ST deprese). Tyto změny jsou typické pro ischemii myokardu.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů