Decerebrace by se dala označit jako „odstranění mozku“. V praxi ho používáme přeneseně pro situace, kdy dochází ke ztrátě funkce vyšších mozkových center, přičemž na mysli máme zejména výpadek mozkové kúry (cortex). Decerebrace je spojena se vznikem decerebrační rigidity (silná extenze kloubů horních i dolních končetin, pouze v oblasti zápěstí bývá flexe).

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů