Dawsonova choroba je označení vzácné ale závažné nemoci, jejíž přesnější název je subakutní sklerotizující panencefalitida. Ačkoliv se tento dlouhý název může zdát zbytečně kostrbatý, poměrně dobře nám vysvětluje podstatu nemoci. Subakutní znamená spíše pozvolnější průběh, termín sklerotizující naznačuje ztvrdnutí tkáně a slovo panencefalitida znamená zánět (celého) mozku.

Příčiny: Dawsonova choroba má infekční příčinu, ale není nakažlivá. Původcem je poměrně běžně rozšířený virus způsobující spalničky. U malého procenta jedinců se za 7-10 let po skončení této banální infekce začnou objevovat neurologické příznaky subakutní sklerotizující panencefalitidy. Přesná příčina tohoto stavu není jasná. Některé teorie hovoří o opožděném vzniku autoimunitní poruchy zaměřené proti mozkové tkáni, jiné teorie předpokládají, že virus spalniček vzácně přežije v centrálním nervovém systému a po letech se aktivuje za vzniku Dawsonovy choroby.


Projevy: Subakutní sklerotizující panencefalitida se rozvíjí řadu měsíců. První příznaky zahrnují změny nálady, poruchy emocí, depresivní ladění a někdy sklon k agresivitě. Postižený jedinec trpí opakovanými bolestmi hlavy a epizodami zvýšené teploty. Stav se zhoršuje, může být postižený intelekt, objevují se stavy zmatenosti, svalové křeče, a někdy i epileptické záchvaty. Poměrně typické jsou poruchy polykání vznikající vlivem zhoršené funkce svalové tkáně. V pozdních fázích dojde k narušení mozkového vlivu na základní životní funkce, rozvijí se koma a nemocný člověk umírá.


Diagnostika: Subakutní sklerotizující panencefalitida může být diagnostikována na základě klinických příznaků u člověka, který v minulosti prodělal spalničky. Vzhledem k rozvoji neurologických příznaků se v rámci vyšetřování většinou provádí lumbální punkce k vyloučení akutní infekce centrálního nervového systému, vyšetření mozku zobrazovacími metodami (CT vyšetření nebo magnetická rezonance a případně i EEG. Histologické změny mozkové tkáně typické pro Dawsonovu chorobu mohou být zjištěny ze vzorků získaných při pitvě.

 
Prevence: Dawsonově chorobě lze předejít úspěšným očkovacím programem proti spalničkám. Úspěšné očkování prudce snižuje výskyt spalniček a tím pádem i následného rozvoje subakutní sklerotizující panencefalitidy. Ve státech s dobře prováděným plošným očkováním je proto subakutní sklerotizující panencefalitida extrémně vzácná.


Terapie: Jakmile se choroba rozvine, nelze ji zcela vyléčit a terapie se soustředí pouze na zmírnění symptomů. Například v případě epileptických záchvatů lze podávat antiepileptika. Dlouhodobá prognóza nemocných je nepříznivá.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů