Termín daltonismus je označením pro celou skupinu poruch, při kterých je narušený barvocit a do češtiny jej můžeme poněkud nepřesně přeložit jako barvoslepost.

Příčiny: Existuje více forem daltonismu, většina z nich je podmíněná genetickou mutací některého z genů na chromozomu X. Z toho vyplývá, že barvoslepost je typická spíše pro muže. Je-li totiž u ženy přítomen jeden chromozom X s „nemocným“ genem, nahradí ho zdravý gen na druhém chromozomu X. Muži mají ve svých buňkách pouze jeden chromozom X a v případě výskytu nemocného genu neexistuje zdravá verze genu, která by mohla jeho funkci nahradit.


Projevy: Při daltonismu je narušená funkce čípků, které vnímají určité barevné spektrum., a v některých případech může část čípků úplně chybět, Důsledkem je pak narušené nebo úplně vymizené vnímání některé barvy, nejčastěji jde o barvu zelenou (tzv. deuteranopie) a červenou (protanopie). Velmi vzácné formy barvosleposti mají narušené vnímání všech základních barev a dotyčný jedinec pak vidí černobíle.

Pozn: Dodejme, že v anglické literatuře má slovo daltonismus užší význam a je chápán jako synonymum zmíněné deuteranopie (tj. poruchy vnímání zelené barvy).


Diagnostika: Daltonismus může být zjištěn při očním vyšetření za použití speciálních tabulek. Tyto tabulky obsahují tečky různých barev. Pokud vyšetřovaný člověk dokáže barvy na určité tabulce odlišit, uvidí na tabulce určité obrazce (čísla, písmena apod.).


Léčba: Daltonismus je vrozená porucha, která nemůže být vyléčena.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů