CPR je všeobecně využívaná anglická zkratka pro kardiopulmonální resuscitaci (cardiopulmonary resuscitation), což je soubor úkonů prováděných s cílem obnovit základní životní funkce a zabránit smrti. Pojem CPR zahrnuje metody laické i odborné resuscitace. Více najdete v textu o kardiopulmonální resuscitaci.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů