Cluster headache [klastr hedejk] je neurologickým onemocněním, které se projevuje bolestí hlavy. Postihuje spíše muže a je velmi nepříjemná, povězme si tedy o ní něco bližšího.

 

Příčiny: Přesná příčina a mechanizmus vzniku bolesti při cluster headache není jasný. U mužů je nesporně asi třikrát vyšší výskyt než u žen a častěji jsou postižení kuřáci. Častý rodinný výskyt záchvatů charakteru cluster headache budí dojem určitého genetického dědičného předpokladu.

 

Projevy: Základním projevem cluster headache jsou epizody velmi prudké až šokující bolesti hlavy, která typicky postihuje polovinu hlavy a je silná v okolí oka na postižené straně. Bolest je intenzivní, výrazně silnější než u běžné migrény a někteří lidé ji svou intenzitou srovnávají s bolestí trojklanného nervu. Postižení lidé během záchvatu často nesnesou prudší světlo a hlasitější zvuky. Záchvaty trvají několik minut až hodin a často se zřetězují. U některých nešťastníků se bez léčby objevují až několikrát denně.

 

Diagnostika: Pacient je obvykle vyšetřen neurologem. Důležitý je detailní rozbor pacientových obtíží a zjištění přesných údajů o charakteru obtíží. Jedná-li se o záchvat bolesti hlavy u dosud nevyšetřeného člověka, je vždy důležité provést vyšetření mozku některou z vyšetřovacích metod jako je CT vyšetření nebo magnetická rezonance.

 

Léčba: Základem léčby jsou léky ze skupiny triptanů, které se mimo jiné využívají v terapii migrény. Pomáhá i inhalace kyslíku, který zlepší okysličení mozku a případně i některé silnější léky proti bolesti. V prevenci opakování záchvatů mají efekt některé léky ze skupiny blokátorů kalciových kanálů. U nejtěžších případů neovlivnitelných léky se zkouší hluboká mozková stimulace (zavedení speciální stimulační sondy do mozkové tkáně).


Zdroje
https://www.webmd.com
https://www.migrainetrust.org

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů