Cluster headache [klastr hedejk] je neurologickým onemocněním, které se projevuje bolestí hlavy. Postihuje spíše muže a je velmi nepříjemná, povězme si tedy o ní něco bližšího.

 

Příčiny

Přesná příčina a mechanizmus vzniku bolesti při cluster headache není jasný. U mužů je nesporně asi třikrát vyšší výskyt než u žen a častěji jsou postižení kuřáci. Častý rodinný výskyt záchvatů charakteru cluster headache budí dojem určitého genetického dědičného předpokladu.

 

Projevy

Základním projevem cluster headache jsou epizody velmi prudké až šokující bolesti hlavy, která typicky postihuje polovinu hlavy a je silná v okolí oka na postižené straně. Bolest je intenzivní, výrazně silnější než u běžné migrény a někteří lidé ji svou intenzitou srovnávají s bolestí trojklanného nervu. Postižení lidé během záchvatu často nesnesou prudší světlo a hlasitější zvuky. Záchvaty trvají několik minut až hodin a často se zřetězují. U některých nešťastníků se bez léčby objevují až několikrát denně.

 

Diagnostika

Pacient je obvykle vyšetřen neurologem. Důležitý je detailní rozbor pacientových obtíží a zjištění přesných údajů o charakteru obtíží. Jedná-li se o záchvat bolesti hlavy u dosud nevyšetřeného člověka, je vždy důležité provést vyšetření mozku některou z vyšetřovacích metod jako je CT vyšetření nebo magnetická rezonance.

 

Léčba

Základem léčby jsou léky ze skupiny triptanů, které se mimo jiné využívají v terapii migrény. Pomáhá i inhalace kyslíku, který zlepší okysličení mozku a případně i některé silnější léky proti bolesti. V prevenci opakování záchvatů mají efekt některé léky ze skupiny blokátorů kalciových kanálů. U nejtěžších případů neovlivnitelných léky se zkouší hluboká mozková stimulace (zavedení speciální stimulační sondy do mozkové tkáně).


Zdroje
https://www.webmd.com
https://www.migrainetrust.org

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů