Červenka je infekční onemocnění, které postihuje zejména prasata, ale může se objevit i u člověka. Odborné označení této choroby je erysipeloid, což si nesmíme plést s označením erysipel, které znamená růži.

 

Příčiny: Červenka je způsobena bakterií známou jako erysipelothrix rhusiopathiae. Bakterie napadá celou řadu zvířat, ale u většiny z nich probíhá infekce nepozorovaně. Výjimkou jsou například vepři, u nichž mívá choroba závažnější průběh, a které může i usmrtit. A právě pozření infikovaného vepřového masa se může stát zdrojem nákazy pro člověka. Tepelná úprava sice riziko nákazy snižuje, musí však být velmi důkladná, protože bakterie dokáže po určitou dobu přežít i v prostředí s vysokou teplotou. Při manipulaci se syrovým masem navíc může choroba vzniknout i průnikem bakterií drobnými rankami v kůži, takže nejvíce ohroženi jsou pracovníci jatek a kuchaři.

 

Projevy: Červenka se u člověka začne projevovat do několika dnů po nákaze. Choroba má více forem. Nejméně závažná je ohraničená forma postihující kůži a podkožní tkáně, která vzniká při průniku bakterie do pokožky. Dochází k zarudnutí a otoku jednoho nebo více prstů na horní končetině, postižená oblast velmi silně bolí. Bez léčby dochází ve většině případů do 1-2 týdnů k vymizení obtíží.

U některých lidí se může výše zmíněná ohraničená forma začít šířit do okolí, dochází k zarudnutí větších ploch kůže a objeví se celkové příznaky infekce, jako jsou horečka a bolesti kloubů. Relativně vzácně se objevuje těžká forma červenky, která má podobu otravy krve (sepse), kdy se bakterie šíří po organizmu krevním oběhem. Velmi nebezpečnou komplikací této formy nemoci je vznik infekční endokarditidy. Takto závažně probíhající nemoc se objevuje zejména u lidí s oslabenou imunitou.

 

Diagnostika: Z anamnézy je v tomto případě důležitá pracovní anamnéza, podezření na nemoc máme především u lidí, kteří přicházejí do kontaktu s vepřovým masem. Fyzikální vyšetření prokáže některé z výše zmíněných příznaků a při vyšetření krve najdeme typické známky přítomné infekce (zvýšený počet bílých krvinek, zvýšené CRP). Pokud bakterie pronikly do krve, mohou být pozitivní hemokultury.

 

Terapie: Základem terapie červenky jsou antibiotika. Vyvolávající bakterie jsou naštěstí dobře citlivé na většinu běžně užívaných preparátů.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů