Termín cellula (celula) je odborné označení pro buňku. V mnohobuněčných organizmech (do nichž patří i člověk) je jednotlivá buňka jejich základní stavební jednotkou. Lidské buňky jsou eukaryotické, od okolí jsou ohraničeny buněčnou membránou, uvnitř obsahují cytoplazmu a buněčné organely.
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů