CD antigeny jsou specifické povrchové antigeny krevních buněk, v dnešní době je jich známo několik stovek. Jejich stanovování je především důležité pro některé leukocyty, které podle těchto antigenů rozdělujeme do určitých podskupin. CD antigeny ovlivňují vlastnosti a funkce dané buňky. Příkladem jsou důležité antigeny CD4 a CD8 na povrchu T-lymfocytů, které slouží ke kontaktu s cizorodými antigeny a s dalšími buňkami imunitního systému. Známý je i antigen CD20 na povrchu B-lymfocytů, který je důležitý pro jejich správnou aktivaci. Jiným příkladem je antigen CD135, který buňkám slouží jako receptor pro růstové faktory.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů