Skvrny café au lait [kafé ó lé] jsou ploché skvrny barvy bílé kávy, které můžeme najít na kůži u jedinců trpících neurofibromatózou a dalšími vrozenými chorobami. Dodejme však, že ojedinělý výskyt těchto bělavých skvrn nemusí mít vztah k žádnému dalšímu onemocnění.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů