Buschke-Ollendorffův syndrom je extrémně vzácné geneticky podmíněné onemocnění postihující zejména kosti a kůži.

 

Příčiny: Příčinou vzniku je genetická mutace. Buď vzniká nově, nebo ji nemocný člověk získal od nemocného rodiče. Jedinec nemocný touto chorobou má 50% šanci, že i jeho dítě jí bude trpět.

 

 

Projevy: Nemocný trpí zahuštěním kostí, kdy se v kostech nachází okrsky hustší kostní tkáně. Nejvíce postiženy jsou kosti pánve a končetin. Ložiska jsou viditelná na rentgenu jako charakteristické tečkování. Na kůži končetin a trupu nemocného se objevují místa se zmnoženým podkožním vazivem, typický je mnohočetný výskyt dermatofibromů.

 

 

Prevence a léčba: Prevence ani léčba syndromu neexistují. Prognóza nemoci nicméně není špatná a postiženého nijak výrazně neomezuje ani neohrožuje.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů