BRCA (BRCA1 a BRCA2) jsou geny, jejichž mutace je zodpovědná za zvýšené riziko vzniku některých maligních tumorů, především zhoubného tumoru prsu. V případě pozitivní mutace BRCA genu se tumory prsu objevují v časném věku a mívají familiární výskyt.
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů