Blokáda pravého raménka Tawarova (BPRT) se také označuje jako Right Bundle Branch Block (RBBB). Je relativně častým nálezem.

 

Na EKG se obvykle soustřeďujeme na svod V1, kde nacházíme v komplexu QRS terminální R. to znamená, že největší výchylka QRS směřuje nahoru a QRS mívá (ale ne vždy!) rozštěpený tvar připomínající písmeno “M“. dále ve svodu V1 bývá přítomna negativní vlna T. Sledovat můžeme i svod V6, kde může být přítomna široký kmit S – QRS může (ale nemusí!) mít podobu písmene „W“. Celkově je QRS komplex rozšířený nad 100ms.

 

Pozn: Rozlišujeme tzv. kompletní a inkompletní RBBB. Kompletní blok má šíři QRS nad 120ms a ve V1 je druhá pozitivní R vlna vyšší než ta první.

 

Blokada praveho Tawarova ramenka na EKG

Toto EKG nese známky kompletního RBBB. Ve V1 vidíme koncové pozitivní  R a negativní T (červeně), ve V6 je relativně hluboké a široké S (modře). QRS komplex je široký nad 120ms.

 

 

Inkompletni blokada praveho Tawarova ramenka na EKG

Zde vidíme známky inkompletního RBBB. V QRS ve V1 jsou přítomny 2 kmity R (červeně), ale druhý není vyšší než ten první. Kromě toho vidíme negativní T ve V1. Ve V6 se s trochou fantazie dá hovořit o trochu  výraznějším S kmitu (modře). Celková šíře QRS zcela jistě nedosahuje 120ms.

 

 

Blok pravého raménka (obzvláště inkompletní) nemusí mít žádný klinický význam a může být náhodně nalezen i u zcela zdravých jedinců. Přítomen však může být i u různých chorobných stavů. Velký význam má pro klinika nově vzniklý RBBB při bolestech na hrudi a dušnosti, neboť v takovém případě vede k podezření na plicní embolii.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů