Bifascikulární blok znamená kombinaci bloků 2 svazků Tawarových ramének. Obvykle se chápe jako často se vyskytující kombinace LAH + RBBB, méně často kombinace LPH + RBBB.

 

Bifascikularni blok na EKG

Ukázkový případ LAH (změny modře) + RBBB (změny červeně). Komplex QRS je rozšířený. (Zdroj

 

 

Klinicky se může jednat o náhodný nález, který pochopitelně může (ale nemusí) být spojen s chronickým onemocněním srdce. U starších pacientů může být tento nález spojen se synkopami. Relativně vzácně může být bifascikulární blok komplikován vznikem AV blokem III. stupně. Je-li bifascikulární blok spojen se synkopami, provádí se kardiostimulace.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů