Bifascikulární znamená „týkající se obou ramének“ a v medicíně se používá zejména v termínu bifascikulární blok. Bifascikulární blok znamená narušení přenosu vzruchu v převodním systému srdečních komor, kdy postižena jsou obě Tawarova raménka. Existuje více podtypů tohoto bloku s charakteristickým EKG obrazem, nejčastější je blok levého předního Tawarova raménka (LAH) a kompletní blok pravého raménka (RBBB). Více informací včetně EKG najdete v textu o bifascikulárním bloku.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů