Bezpulzová elektrická aktivita (PEA - Pulseless Electrical Activity) je v této sekci stránek spíše takovým doplněním. Její diagnózu totiž z pouhého pohledu na EKG neuděláme. Jedná se o stav, kdy je pacient v bezvědomí, má srdeční zástavu s nepřítomností pulzu, a přesto na EKG nacházíme elektrickou aktivitu, která ovšem není ani komorovou tachykardií, ani fibrilací komor. Hlavní klinický výstup je ten, že pacienta s nálezem PEA nemá při resuscitaci smysl defibrilovat. PEA má kromě toho také poměrně špatnou prognózu.

EKG pacienta bez pulzu se srdeční zástavou při srdeční tamponádě. Zachovaná elektrická aktivita potvrzuje přítomnost PEA. EKG bylo prý pořízeno asi 1 hodinu od srdeční zástavy, kdy byla ukončována resuscitace (neúspěšná).

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů