Basaliom (bazaliom) je nejčastější kožní nádor. Na rozdíl od melanomu nevychází z buněk pigmentových, ale z normálních buněk kůže. Je známá věc, že nádory řadíme do skupiny zhoubných (maligních) a nezhoubných (benigních). Basaliom ovšem spadá do speciální škatulky s názvem semimaligní (dalo by se přeložit jako polozhoubné) nádory.

 

Příčiny: Vliv na vznik nádoru má podobně jako u melanomu dlouhodobé vystavování se slunečním paprskům (UV záření), vyšší věk a jistý vliv bude mít zřejmě i genetika. Basaliom může vzniknout i u lidí, jejichž kůže v pracovním prostředí přichází do styku s arzenem.

 

Projevy: Nádor vypadá zprvu jako vystouplý hrbol, později může získat charakter nebolestivého kožního vředu, který nemizí a spíše se různou rychlostí zvětšuje. Může i nemusí být zabarvený stejně jako okolní kůže. Pro laika bych to shrnul tak, že se na krku nebo obličeji objeví stále se zvětšující defekt, který nechce zmizet.

Basaliom se nejčastěji vyskytuje na kůži hlavy a krku, je jednou z podob rakoviny rtu. Jak jsem již uvedl výše, je nádor označován jako semimaligní. Toto označení dostal svými charakteristickými vlastnostmi. Nádor z místa svého vzniku roste agresivně do okolí i do hloubky a poškozuje vše, co mu stojí v cestě (včetně kostí). Tahle nepříjemná místní ničivost je na druhou stranu vyvážena tím, že basaliom nevytváří metastázy. Jistou výjimkou může být dlouho neléčený basaliom, který může vytvořit nějaké metastázy v blízkých mízních uzlinách, jinak riziko metastazování není.

 

Diagnostika: Je nutné vyšetření kožním lékařem, který už pohledem na ložisko bazaliom pozná, pomoci si může i dermatoskopem. V případě pochybností lze z ložiska odebrat malý vzorek tkáně a vyšetřit na histologii.

 

Prevence: Možnou prevencí je nevystavovat se nadměrně slunečnímu záření a v průmyslové výrobě sloučeninám arzenu.

 

Léčba: Nejvyužívanější je chirurgická léčba, kdy se musí nádor vyříznout s jistým okrajem zdravé tkáně. V případě, že by chirurg malou část nádoru ponechal, došlo by k jeho dalšímu růstu. Je vhodné u starších lidí občas kontrolovat kůži obličeje a krku a při nálezu jakýchkoliv podezřelých ložisek nechat tato zkontrolovat dermatologem. Čím dříve je nádor objeven, tím menší kosmetický defekt bude jeho vyříznutí znamenat.

Zdroje
https://www.skincancer.org
https://www.mayoclinic.org

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů