Bangstadův syndrom je označení pro velice vzácné vrozené onemocnění. Mnoho informací o něm nejde nalézt. Podstatou je zřejmě porucha buněčných membrán, pravděpodobně geneticky podmíněná.

 

Projevy: Postižené dítě má nižší porodní hmotnost a pomaleji přibývá na váze. Dochází k předčasným srůstům lebečních švů, což má za následek malý objem lebky (mikrocefalie), poruchu vývoje mozku a riziko zvýšení nitrolebního tlaku. U postiženého jedince se ve zvýšené míře vyskytuje celá řada chorob - obezita, cukrovka 2. typu, poruchy sestupu varlat, struma, snížená funkce štítné žlázy apod. Vzhledem ke snížené tvorbě pohlavních hormonů mohou být přítomné nedostatečně rozvinuté pohlavní znaky a zevní genitál, puberta bývá opožděná, vyskytuje se neplodnost. Nemocní trpívají hluchotou. Inteligence je u nich narušená také, nemocní trpí mírnou až střední mentální retardací.

 

Prevence: Vzhledem k faktu, že se jedná o nemoc vrozenou, není její prevence známá.

 

Léčba: Léčba vrozeného syndromu není možná, deformace lebky a předčasné srůsty lebečních švů se řeší neurochirurgickými zákroky, ostatní přidružená onemocnění se léčí klasickými postupy.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů