AV blok II. stupně je obvykle spojen s bradykardií (TF pod 60/min). Existují 2 základní typy tohoto bloku – AV blok II. stupně Mobitz I (Wenckebach) a AV blok II. stupně Mobitz II. Platí, že Mobitz I (Wenckebach) je benignější než Mobitz II.

 

Mobitz I znamená postupné prodlužování PR intervalu až nakonec dojde k nepřevedení vzruchu s výpadkem jednoho QRS. Po tomto výpadku se celý proces opakuje.

Mobitz I (Wenckebach) - Nejlépe je vidět v prodlouženém záznamu z II. svodu (dlouhá křivka úplně dole). Velmi dobře v něm vidíme 4 pravidelně po sobě jdoucí QRS komplexy. Vlna P se od nich stále vzdaluje a pak najednou vidíme samotnou vlnu P bez následujícího QRS - výpadek. Po tomto výpadku se celý proces začíná opakovat. (Zdroj)

 

Mobitz II znamená opakované výpadky QRS za vlnou P bez změn v PR intervalu. Nebezpečí spočívá v riziku přechodu tohoto bloku v AV blok III. stupně.

 

Mobitz II nejlépe vidíme v prodlouženém záznamu (tentokrát svodu V1) úplně dole. Mezi každými 2 QRS vidíme 2 vlny P. Jedna vlna správně předchází komplexu QRS, ale druhá je osamocená - QRS nenásleduje.

 

Klinicky je AV blok II. stupně Mobitz I nepříliš významný a obvykle se neřeší. Bývá bezpříznakový, někdy jej ovšem může doprovázet únava či kolapsové stavy. AV blok II. stupně Mobitz II je nebezpečný možným rizikem přechodu do AV bloku III. stupně a jeho řešením je trvalá kardiostimulace.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů