Asfyxie znamená dušení (případně udušení), které je způsobeno narušením okysličení tkání. Příčin může být celá řada – tonutí, škrcení, nepřítomnost kyslíku v okolním prostředí aj. Asfyxie je neoddělitelně spjata s tkáňovou hypoxiíanoxií. Zcela zvláštním podtypem je tkáňová asfyxie způsobená kyanidem, kdy je přísun kyslíku do tkání sice zajištěn, ale jeho metabolizmus je zablokován na úrovni buněčných organel.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů