Arterioly jsou drobné tepénky (malé arterie), které se nachází zejména v blízkosti tkání a orgánů. Arterioly se dále větví na drobné kapiláry, v nichž dochází k výměně krevních plynů, živin a odpadních látek. Stěna arteriol je vybavena svalovinou a její kontrakce a relaxace umožňují jak regulaci průtoku krve danou tkání, tak regulaci systémového krevního tlaku. Tato regulace je způsobena řadou hormonů, které působení právě na oblast arteriol. Kontrakci jejich svaloviny způsobuje například endotelin a angiotenzin II, naopak relaxaci svaloviny vyvolává např. bradykinin a natriuretické peptidy.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů