Argyll [Argajl] Robertsonův syndrom se také označuje jako Argyll Robertsonova zornice. Jedná se o stav spojený s poruchou funkce zornic při postižení centrálního nervového systému. Syndrom je velice vzácný.

 

Příčiny: Přesný mechanismus vzniku poruchy není přesně znám, ale předpokládá se poškození oblasti mozkového kmene (mezencefalon). Celosvětově nejčastější příčinou je syfilis v posledních stádiích, kdy dochází k napadení nervového systému. Kromě syfilis může být za poškození dané oblasti zodpovědná roztroušená skleróza, krvácení do mozku, úraz hlavy, či infekce mozku.

 

 

Projevy: Hlavním projevem poruchy je stav, kdy má postižený malé zornice (často různě široké), které se sice zúží při zaostření na blízký předmět (normální reakce), ale nejsou schopny se zúžit při vystavení oka zdroji světla (nenormální reakce).

 

 

Diagnostika: Součástí zjišťování diagnózy je vyšetření neurologem a očním lékařem. Lze použít i vyšetřovací metody jako je například CT mozku.

 

 

Léčba: V případě potvrzení syndromu je nutno pátrat po příčině a pak se snažit tuto příčinu léčit ve snaze zabránit dalšímu poškozování.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů