Areflexie znamená vymizení šlachových reflexů při neurologickém vyšetření. Může se objevit při těžkém poškození periferních nervů inervujících daný sval, nebo dočasně ve fázi míšního šoku, který vzniká při přerušení míchy. Po skončení období míšního šoku se reflexy vrací, a naopak se ještě zesilují z důvodu trvalé ztráty inhibiční funkce mozkové kůry.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů