Apgar skóre je vyšetření, které se provádí v dětském lékařství krátce po porodu dítěte. Vyšetření zahrnuje hodnocení celkového vzhledu a základních životních funkcí dítěte a slouží k odhadu jeho ohrožení nedostatkem kyslíku. Název vychází ze jména americké lékařky Virginie Apgarové, která žila v 19. století.

 

Využití: Apgar skóre se počítá u každého novorozence třikrát. První skóre počítáme do jedné minuty po narození, druhé se počítá po pěti minutách a třetí po deseti minutách. Hodnotíme vzhled novorozence, dýchání, srdeční akci, svalové napětí (tonus) a reakci na zevní podněty.

 

Hodnocení: Za každé hodnocené kritérium dáváme 0-2 bodů podle aktuálního nálezu. Přesné hodnoty najdete níže.

Vzhled novorozence:
bledá/modrá barva těla = 0 bodů
namodralé okraje těla = 1 bod
růžová barva těla = 2 body

Dýchání:
nedýchá = 0 bodů
dýchá pomalu = 1 bod
rychlé dýchání (křik) = 2 body

Srdeční akce:
nepřítomná = 0 bodů
pulz pod 100/minutu  = 1 bod
pulz nad 100/minutu = 2 body

Aktivita, svalové napětí:
bez aktivity = 0 bodů
slabá aktivita = 1 bod
výrazná vlastní aktivita = 2 body

Reakce na zevní podněty:
žádná reakce = 0 bodů
grimasy =  1 bod
kašel = 2 body

Dohromady tedy může novorozenec dosáhnout maximálního počtu 10 bodů a vcelku logicky platí, že čím více bodů, tím lépe. Zdravý novorozenec by měl mít Apgar skóre 8-10. Hodnotí se samozřejmě nejen kolik bodů bylo dosaženo, ale zda se při opakovaném hodnocení počet bodů mění. I nižší Apgar v první minutě nemusí být žádná tragédie, když se v 5. minutě již normalizuje.

 

Výhody: Vyšetření je již zavedené, má tradici a dětští lékaři jej výborně ovládají. Apgar skóre rychle rozřadí novorozence podle rizikovosti a určuje pediatrovi další postup. Velmi nízké Apgar skóre je indikací ke kříšení dítěte, či zahájení regulérní resuscitace.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů