Anterográdní znamená „dopředný“ nebo „směřující vpřed“. Termín využíváme například k popisu amnézie (ztráta paměti), kdy u anterográdní amnézie je narušena paměť v období po zásahu, který poruchu paměti způsobil. Opakem je pojem retrográdní.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů