Anion gap (anionové okno) je pojem označovaný v problematice vnitřního prostředí organizmu. Jde o hodnotu udávanou v milimolech na litr [mmol/l], která označuje rozdíl mezi koncentrací některých iontů v krvi: (Na+ + K+) – (HCO3- + Cl-). Hodnota anion gap roste u metabolické acidózy.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů