Jako angiopatie označujeme obecně onemocnění krevních cév. Do skupiny angiopatií obvykle nezahrnujeme zánětlivé choroby cév, které shrnujeme pod pojmem vaskulitidy. Angiopatie dále rozlišujeme podle toho, které cévy jsou postiženy, na makroangiopatie (postižení velkých cév) a mikroangiopatie (postižení malých cév).

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů