Aneurysma srdeční komory je jednou z četných komplikací po proběhlém infarktu myokardu. Na EKG může mít podobu ST elevace, která nepříjemně připomíná Pardeeho vlnu při STEMI. Z toho důvodu pomýšlíme na aneurysma komory, pokud u určitého pacienta víme o již prodělaném STEMI, a na EKG vidíme trvající elevaci ST. Nemá-li pacient STEMI v anamnéze, měli bychom být velmi opatrní a provést ECHO srdce.

 

EKG obraz srdecniho aneurysmatu

(Anamnéza: Pacient 4 týdny po STEMI přední stěny) Zde vidíme poinfarktovou jizvu na přední stěně (hluboká Q ve V1-V4). Situace je komplikovaná suspektním poinfarktovým aneuryzmatem. ST úseky za QRS ve V1-V4 jsou totiž elevované, nejlépe je to vidět ve V4, kde elevace připomíná Pardeeho vlnu  (červeně podtržené).

 

 

Najdeme-li na EKG nález ST elevace a nemáme-li podezření na STEMI (klinický stav, anamnéza), měli bychom provést ECHO srdce, které aneurysma spolehlivě odhalí.

 

Pozn: Pokud nám přivezou pacienta s bolestmi na hrudi a na EKG najdeme ST elevace, myslíme primárně na STEMI a nikoliv na aneurysma.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů