Amnézie znamená ztrátu paměti. Jedná se o stav související s úrazy nebo různými chorobami CNS, nebo s efektem různých léčiv a návykových látek. Některé typy amnézie jsou nevratné, u jiných dochází postupem času ke zlepšení. Základním dělením amnézie je na retrográdní a anterográdní. Retrográdní amnézie je spojena s vymizením vzpomínek na období před působením vyvolávající příčiny, při anterográdní amnézii vymizí vzpomínky na dobu po působení tohoto činitele. Tedy spadne-li člověk z kola na hlavu a ztratí vzpomínky na časový úsek před pádem, mluvíme o retrográdní amnézii.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů