Pojem alterace znamená „změnu“, v medicíně ve smyslu zhoršení stavu. Termín obvykle užíváme ve smyslu alterace celkového stavu při základní chorobě, typickým příkladem je alterovaný pacient při febrilním onemocnění (unavený, zesláblý, někdy zmatený).

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů