Před čtením níže uvedeného textu prosím přečíst si obecné upozornění na této stránce.

 

Zhodnocení – Zhodnotit tíži stavu. Lehké případy lze ambulovat, stavy s celkovými projevy (hypotenze, vertigo, prekolapsové stavy, dušnost) bez reakce na akutní zaléčení (viz. níže) raději přijmout k krátké observaci. Případy anafylaktického šoku na monitorované lůžko, těžké celkové alergické projevy s otokem jazyka raději také.

 

Lehký stav:

 

1. Kortikoidy – U lehkých ambulantních stavů obvykle Hydrokortison 100-200mg i.v. jako bolus nebo v rychlé infuzi (INF FR 1/1 250ml + 100mg Hydrokortison i.v. / 1hod), která pacienta zároveň rehydratuje. Osobně někdy předepisuji ještě malou dávku na domů (např. Prednison 5mg 0-0-1 dnes, 1-0-0 zítra, pak ex).

 

2. H1-Antihistaminika – Uplatňují se spíše jako součást zaléčení lehkých stavů. Obvykle předepisuji 1tbl na den vyšetření a 1-2 tbl další den (tj. např. CetirizinZyrtec 10mg 0-0-1 dnes, 1-1-0 zítra, pak ex). Dominuje-li v obtížích vyrážka a nepříjemné svědění, lze předepsat Bisulepin (Dithiaden 2mg 1-2 tbl po vyšetření – dobrý antipruriginozní efekt x výraznější ospalost)

 

 

Těžký stav (anafylaktická reakce / šok): monitorované lůžko, žilní vstup, poloha vleže, možno elevovat DKK, při respirační insuficienci zvážit UPV

 

1. Kortikoidy – Obvykle bolusově Hydrokortison (Hydrocortison 200mg i.v.), lze však i vyšší dávky kortikoidů, např. Methylprednisolonu (Solu-Medrol 80mg (a více) i.v. ve 100ml FR 1/1 i.v. / 30minut)

 

2. Oxygenoterapie – 100% kyslík inhalovaný maskou

 

3. Parenterální hydratace – Spíše agresivnější přístup, počítat s nutností podání cca 2 litrů tekutin, první infuzi nechat vykapat rychle (např. INF FR 1/1 500ml i.v. / 15 minut) za monitorace TK a TF.

 

4. Adrenalin – Při hypotenzi lze doporučit podat Adrenalin 0.5mg i.m á 10-15 minut

 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů