Alela je konkrétní varianta určitého genu, která je uložena na konkrétním chromozomu. Vzhledem k faktu, že tělesné buňky mají dvě sady chromozomů, jsou v nich tedy od daného genu přítomny vždy dvě alely (s výjimkou části genů na gonozomech u muže*). V gametách je počet chromozomů redukován na 1 sadu, a proto i daný sledovaný gen bude v gametě určen pouze jednou alelou.

Alely rozlišujeme na dominantní a recesivní. Má-li jedinec v organizmu sledovaný gen určený dvěma alelami dominantními nebo dvěma recesivními, hovoříme o něm jako o homozygotovi (pro daný gen). Je-li daný gen určen jednou alelou dominantní a jednou recesivní, hovoříme o heterozygotovi.

* V tělesných buňkách muže se v sadě chromozomů pocházející od jednoho rodiče vyskytuje jako gonozom chromozom X a v druhé sadě od druhého rodiče se jako příslušný gonozom vyskytuje chromozom Y. Úseky genů na těchto svou chromozomech nejsou zcela identické a u některých genů chybí alelám na chromozomu X odpovídající druhé alely na chromozomu Y.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů