Před čtením níže uvedeného textu prosím přečíst si obecné upozornění na této stránce.

 

1. Poloha – Pacienta uložit do polosedu, podložit hlavu

 

2. Oxygenoterapie – Pomáhá při pocitu dušnosti , obvykle O2 4-5 l/min

 

3. Diuretika – Ideálně bolus furosemiduFurosemid 20mg 1-2amp i.v., dále pak kontinuálně, např. Furosemid F 125mg 1-2ampule do objemu 20ml i.v. rychlostí 0.8ml/hod. Při volbě dávky je vhodné vzít v úvahu, jakou dávku diuretika pacient doma užíval.

 

4. Monitorace – Kromě základních životních funkcí (je-li pacient na JIP) monitorovat denně váhu pacienta, zajistit měření P+V (příjem + výdej tekutin), kontrolovat minerály (zejm. K+) a urea, krea. Úprava diuretik dle těchto hodnot.

 

5. Tlaková podpora – Při sklonu k hypotenzi (systol. TK pod 100mm Hg) vysadit antihypertenziva, nasadit Dobutamin 250mg do 50ml i.v. kontinuálně (obvyklá startovací rychlost 2.2 ml/hod), při těžší hypotenzi Noradrenalin 1mg 5amp do 20ml i.v. kontinuálně (obvyklá startovací rychlost cca 2ml/hod).

 

Pozn: Kromě léčby vhodné zjistit příčinu akutního srdečního selhání, je-li přítomna, a zaléčit ji (zejm. tachykardii, bradykardii, IM, TEN apod.)

 

 

Akutní medikace pacienta s akutní kardiální insuficiencí může vypadat takto:

 

Furosemid 20mg 2amp i.v.

Furosemid F 125mg 2ampule do 20ml i.v. rychlostí 0.8ml/hod

O2 4-5 l/min

Dobutamin 250mg do 50ml i.v. rychlostí 2.2 ml/hod

 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů