Aktinická keratóza je kožní onemocnění, které se vyskytuje zejména u starších lidí, a které zvyšuje riziko vzniku určité formy rakoviny kůže. Jedná se o velmi častý problém, který je běžným důvodem návštěvy kožního lékaře.

Příčiny: Hlavní příčinou vzniku aktinické keratózy je dlouhodobé působení UV záření na kůži, což vysvětluje vyšší výskyt okrsků keratózy na těch místech kůže, které jsou během života nejvíce v kontaktu se slunečním zářením (obličej a kůže horních končetin). Z dalších rizikových faktorů jmenujme infekce HPV virem a těžší oslabení imunitního systému.


Projevy: Aktinická keratóza má podobu nehojícících se zarudlých suchých ložisek na kůži, na jejichž povrchu se nachází okrsky odlupujících se kožních šupin. Aktinickou keratózu je nutné považovat za přednádorový stav (prekancerózu), protože s jistým rizikem se z ní může po čase vyvinout zhoubný spinaliom.


Diagnostika: Ložisko aktinické keratózy může být diagnostikováno na základě svého vzhledu kožním lékařem, pro lepší přehlednost je možné použití dermatoskopu. Pokud je diagnóza nejistá, je možné odebrat z ložiska vzorek na histologické vyšetření.


Terapie: Ložiska aktinické keratózy mohou být zničena různými způsoby. Příkladem jsou speciální krémy obsahující chemoterapeutika, kryoterapie (zmražení tekutým dusíkem), laserová léčba a-nebo fotodynamická terapie. Fotodynamická terapie je poměrně zajímavá a její podstatou je lokální aplikace speciálních sloučenin, které se nahromadí v buňkách ložiska, a zvýší citlivost buněk vůči světelnému záření určité vlnové délky. Po ozáření tímto světlem je cílové ložisko poškozeno a zničeno. Hluboká ložiska menší plochy mohou být odstraněna chirurgickým zákrokem.


Zdroje
https://www.skincancer.org
https://www.mayoclinic.org

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů