Acetylcholin patří mezi základní neurotransmitery, což jsou sloučeniny přenášející vzruchy mezi neurony v centrálním i periferním nervovém systému (včetně vegetativního nervového systému). V periferním nervovém systému je významné zejména jeho uvolňování na nervosvalové ploténce a působení na řadu orgánů  rámci parasympatiku. Nedostatek aetylcholinu v centrálním nervovém systému se spolupodílí na vzniku Alzheimerovy demence a porucha funkce acetylcholinu na nervosvalové ploténce souvisí s myasthenií gravis a Lambert-Eatonovým syndromem.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů