Skip to main content
 


Xantin

Xantin (xanthin) je sloučenina, která vzniká metabolickým rozkladem purinů. Pomocí enzymu xantinoxidáza se xantin přeměňuje na kyselinu močovou, jejíž zvýšená koncentrace může způsobit dnu.
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů