Skip to main content
 


Urgent 40

40. Thyreotoxická krize


Thyreotoxická krize je urgentní stav, který lze popsat jako vystupňovanou hyperthyreózu, která souvisí s excesivním nadbytkem hormonů ŠŽ.


Příčiny: Nadprodukce hormonů ŠŽ souvisí se zánětem při neléčené Graves-Basedowově chorobě, nebo s existencí hyperfunkčních uzlů ŠŽ. Kromě těchto neléčených klinických jednotek bývá krize zapříčiněna potencujícími faktory (infekce, podání většího množství jodu, traumata apod.).


Projevy: Příznaky odpovídají vystupňované hyperthyreóze a zahrnují bušení srdce, třes, neklid, silné pocení a zvýšení tělesné teploty. Je zvýšené riziko vzniku arytmií a srdečního selhání. Vědomí může i nemusí být narušeno. Bez léčby je vysoké riziko multiorgánového selhání a smrti.


Diagnostika: V krevních náběrech je snížené TSH a naopak výrazně zvýšené fT4 a fT3. EKG potvrdí tachykardii a pomůže vyloučit arytmie. UZ ŠŽ není vyloženě nutný, ale pomůže určit příčinu (difuzní zánětlivé změny x uzly).


Léčba: Je nutná hospitalizace na monitorovaném lůžku, snížení tělesné teploty (antipyretika, fyzikální ochlazování) a kontrola rytmu (kardioselektivní beta-blokátory). Nesmí se podat ASA, která způsobuje uvolnění hormonů ŠŽ z vazby na plazmatické bílkoviny! Lékem první volby jsou thyreostatika – methimazol (80-160 mg denně i.v. ve 2-4 dávkách), jehož podání doplňujeme kortikosteroidy (hyrdokortizon 200 mg i.v. bolusově a pak cca 100 mg i.v. á 8 hod).
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů