Skip to main content
 


Urgent 29

29. Astmatický záchvat


Astma bronchiale je chronické onemocnění dýchacích cest, které je spojeno s bronchiální hyperreaktivitou a vznikem nárazové reverzibilní obstrukce dýchacích cest. Incidence astmatu narůstá, řada případů je diagnostikována již u dětí a dospívajících. Prevalence dětské populace se odhaduje okolo 10%. Astmatický záchvat znamená akutní exacerbaci astmatu, které se objevuje u neléčeného, nebo nedostatečně léčeného astmatu. Incidence astmatických záchvatů klesla s nástupem kvalitní udržovací léčby.

Astmatický záchvat je zapříčiněn bronchospasmem, hypersekrecí hlenu a edémem sliznic, základním projevem je dušnost. Poslechovému nálezu dominují spastické fenomény a prodloužené exspirium. Pulzní oxymetrie prokáže pokles saturace.

Pro klinický obraz těžkého astmatického záchvatu je kromě dušnosti typická tachypnoe, anxieta, zaujímání ortopnoické polohy a tachykardie. Dušný člověk má i obtíže s mluvením. Nejtěžší formy vedou k hypoventilaci, cyanóze, hypotenzi, bradykardii a ke smrti. Při poslechu vymizí pískoty a je přítomen „tichý hrudník“.


Terapie
Terapie musí být razantní, co nejdříve je nutné podání kyslíku 40-60%, ideálně zvlhčeného a předehřátého.

Z inhalační medikace jsou ideální beta-2-mimetika přes inhalační nástavec – salbutamol (Ventolin) a fenoterol (Berodual). Obvykle se aplikují minimálně 4 vdechy á 20 minut, u těžkého záchvatu je možné i 10 vdechů.

Parenterálně se podávají kortikosteroidy per os nebo i.v. – obvykle hydrokortison (min. 200 mg), nebo metylprednisolon (min. 80 mg)

Hospitalizováni by měli být pacienti s těžkým průběhem astmatického záchvatu, pacienti s anamnézou životohrožující exacrbace astmatu, pacienti pravidelně nuceni užívat beta-2-mimetika a pacienti se známou non-compliance při léčbě.


Děti - dávky:
beta-2-mimetikum 2-4 vdechy přes spacer á 20 min
prednison 1-2mg/kg per os nebo metyprednisolon 1-2mg/kg i.v.
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů