Skip to main content
 


Urgent 28

28. Akutní uzávěr končetinové tepny


Akutní tepenný uzávěr na končetině je nutno považovat za urgentní stav řadící se do problematiky cévní chirurgie. Stav musí být časně diagnostikován a léčen, jinak je končetina ohrožena ischemií a nekrózou. V drtivé většině případů jde o akutní uzávěr na dolní končetině, ale nelze vyloučit ani postižení končetiny horní.


Příčiny: Nejčastější příčinou (asi 70-80%) je uzávěr v důsledku embolizace krevní sraženiny, jejímž zdrojem je obvykle levá polovina srdečních oddílů (případně pravá polovina srdce nebo žilní systém při existenci komunikace mezi srdečními síněmi). Z toho logicky vyplývá, že zvýšené riziko embolizace do dolní končetiny mají pacienti s neléčenou fibrilací síní, pacienti s infekční endokarditidou a pacienti se srdečním aneurysmatem. Méně častější příčinou (cca 20%) uzávěru je vznik trombózy v místě aterosklerotického postižení tepny v rámci ICHDKK. V takovém případě vlastní akutní ischemii velmi často předchází období klaudikací. Druhou možností. V případě výše zmíněné embolizace se předchozí klaudikační období obvykle nevyskytuje.

Jako naštěstí nejméně častou příčinu akutního uzávěru tepny dolní končetiny lze jmenovat rozsáhlou disekci aorty.


Projevy: Základním projevem je náhle vzniklá krutá bolest v místě postižené končetiny. Končetina bývá bledá, chladne a palpačně jsou oslabené, nebo zcela nehmatné tepenné pulzace. Nepříznivou známkou je rozvoj neurologických příznaků, jako je porucha citlivosti a motoriky na postižené končetině. Rozsah a tíže obtíží závisí na tom, zda je uzávěr úplný, a na jeho přesné lokalizaci. Čím došlo k uzávěru distálněji, tím menší část končetiny je postižena.


Diagnostika: Základem diagnózy je anamnéza obtíží a fyzikální vyšetření dané končetiny. Palpace tepenných pulzací na DK se obvykle provádí v třísle (a. femoralis), v podkolenní (a. poplitea) a v oblasti vnitřního kotníku (a. tibialis posterior). Na HK většinou hmatáme puls na a. radialis.


Léčba: Při stanovení diagnózy mimo zdravotnické zařízení je nutné volat RZP. Základním lékem je heparin, doporučuje se aplikace 10 tisíc jednotek intravenózně. Vzhledem k silné bolesti je vhodné tlumit pethidinem (100 mg i.v.) nebo fentanylem (2 ml i.v.). Při převozu je vhodné svěšení končetiny, což zvýší profuzní tlak.

Samotný terapeutický zákrok může být:
a) konzervativní – podání lokální trombolýzy (rozpuštění)
b) invazivní neoperační – provedení perkutánní aspirační tromboembolektomie (odsátí)
c) invazivní operační – provedení Fogartyho tromboembolektomie (mechanické odstranění)

Vznikl-li akutní uzávěr jako důsledek embolizace, nasazuje se dlouhodobá antikoagulační terapie.

Vznikl-li akutní uzávěr tepny jakožto trombóza v terénu ICHDK, je výhledově důležité provedení angiografie s následnou PTA (perkutánní transluminální angioplastika), nebo provedení operačního zákroku (bypass).
 
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů