Skip to main content
 


Urgent 22

22. Ileus

 

Ileus (střevní neprůchodnost) je skupinou onemocnění, které řadíme mezi tzv. nezánětlivé náhlé příhody břišní. Společným jmenovatelem těchto chorob je narušení schopnosti pasáže tráveniny trávicím traktem. Ileus se řadí mezi akutní stavy v chirurgii.

 

Rozdělení

 

Mechanický – Tato skupina ileózních stavů je častá a patří mezi ně obturační ileus (zevní – adheze x vnitřní – tumory, vycestovalé žlučové kameny, zánětlivé změny) a strangulační ileus (invaginace, adheze, kýly, volvulus). Mechanický ileus se typicky projevuje kolikovými bolestmi břicha, které se střídají s epizodami klidu. Po vyčerpání střeva se rozvíjí paralytický ileus.

 

Neurogenní – Do této skupiny patří spastický a paralytický ileus. Častý je zejména paralytický ileus, který souvisí s ochabnutím střevní svaloviny. Do paralytického ileu často vyúsťují zánětlivé procesy dutiny břišní a ostatní typy ileózních svalů.

 

Cévní – Cévní ileus obvykle vzniká na základě náhlého uzávěru některé z tepen zásobujících dolní trávicí trakt. Může jít o a. mesenterica superior, nebo inferior. Příčinou může být akutní trombóza tepny na podkladě aterosklerózy (předchází stadium anginy abdominalis), nebo uzávěr tepny embolem (vyšší riziko je u a. mesenterica inferior). Nebezpečnější je uzávěr a. mesenterica superior, který ohrožuje vitalitu duodena a pravé poloviny příčného tračníku. Klasickými symptomy jsou prudká břišní bolest, zástava odchodu stolice a rozvoj šokového stavu. Diagnózu lze stanovit angiograficky, terapie spočívá v embolektomii, v případě nekrózy střeva v jeho resekci. I po úspěšném zákroku mohou být nemocní ohroženi rozvojem syndromu krátkého střeva, důsledky mohou být fatální.

 

 

Projevy

Příznaky závisí na konkrétním typu ileu, ale některé příznaky bývají společné. Břicho bývá nadmuté, dochází k zástavě odchodu plynů a stolice a po určité době se objevuje zvracení. U dolního ileu je časový úsek mezi zástavou odchodu stolice a zvracením delší, ovšem zvracení je dramatičtější a zvratky obsahují přímě stolice (fekulentní obsah, miserere). U cévního ileu je přítomna náhlá a šokující bolest břicha. Ileus ohrožuje člověka zejména narušením střevní bariéry a přestupem bakterií do peritonea, při přeplnění tlustého střeva hrozí ischemie stěny a následně perforace.

 

 

Diagnostika

Základem je fyzikální vyšetření spojené s anamnézou, palpací a poslechem břicha a s vyšetřením per rectum. Palpace u klasického ileu nebývá bolestivá, při poslechu může být slyšet ticho, nebo epizody usilovné peristaltiky střídané s epizodami ticha (první fáze mechanického ileu). Typickým bývá poslechový zvuk „padající kapky“. U mechanického ileu bývá břicho nadmuté a bývá bubínkový poklep nad rozšířenými kličkami. Velice důležité jsou zobrazovací metody, z nichž velmi cenný je RTG břicha („hladinky“). UZ břicha a CT mohou nález potvrdit a určit příčinu některých typů ileu (např. přítomnost nádoru).

 

 

Terapie

Léčba závisí na typu ileu. Mechanický ileus je nutné neodkladně řešit chirurgicky s odstraněním překážky pasáže. Je-li nalezena část avitálního střeva, je nutné ji resekovat. Konzervativní léčba (NG sonda k odvádění žaludečního obsahu, parenterální hydratace a výživa, prokinetika) se může uplatnit u paralytického ileu.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů