Skip to main content
 


Urgent 13

13. Polytrauma + PL u dopravní nehody1. Polytrauma

Polytrauma znamená poranění dvou a více orgánových systémů, které bezprostředně ohrožují dotyčného člověka na životě v důsledku narušení vitálních funkcí.
x
Sdružené poranění je poranění dvou a více orgánových systémů, které dotyčného člověka bezprostředně neohrožuje na životě.

Základním přístupem je stabilizace postiženého se zajištěním základních životních funkcí a následně co nejrychlejší transport do specializovaného traumacentra.

Příčinou bývá působení sil s vysokou energií (pád z výšky, autonehoda, blast syndro, crush syndrom apod.).


Pomůcky
Vhodné mít: obvazový materiál, límec ke stabilizaci C páteře, dlahy k fixaci končetin, flexily, infuzní sety, laryngoskop, laryngeální maska, ambuvak

Místo zásahu:

1. Zajištění dýchacích cest – C-páteř nutno udržet v neutrální poloze, protože musíme předpokládat její poranění, ideální je zafixovat ji límcem. Zajištění dýchacích cest je vhodné pomocí standardní intubace, nebo pomocí laryngeální masky. Základní indikací intubace je GCS pod 8, podezření na průchodnost dýchacích cest, hypoxemie nebo oběhová nestabilita.

2. Zhodnocení dýchání – Pohledem na hrudník a poslechem plic se snažíme diagnostikovat otevřená poranění hrudníku a pneumotorax. Aspekcí hodnotíme cyanózu.

3. Zhodnocení cirkulace – Při chybějícím pulzu zahájit KPR, při hmatném pulzu změřit TK. Je nutné zastavit všechna silnější zevní krvácení. Výhodné je zajištění 1-2 žilních vstupů, při nemožnosti je ke zvážení intraoseální vstup. Substituce krevních ztrát je v první fázi ideální pomocí krystaloidů.

4. Neurologické zhodnocení – Určujeme GCS a pátráme po známkách tramatu hlavy a sdružených traumat C páteře. Důležité je zhodnocení šíře zornic a fotoreaktivity.

5. Zhodnocení ostatních orgánových systémů – Hodnotí se bolestivost břicha, viditelné rány na břiše nebo na končetinách, teplota, hybnost, bolestivost a postavení končetin. Součástí je ošetření větších ran a fixace poraněných končetin.

Záznam:
- čas a předpokládaný mechanizmus vzniku poranění
- stav vědomí, šíře a reaktivita zornic
- délku srdeční zástavy a kardiopulmonální resuscitace
- dobu přiložení škrtidel a kompresních obvazů
- aplikaci léků včetně jejich dávek

Transport postiženého po stabilizaci je nutné prostředky ZZS za monitorace TK, TF, EKG, saturace a stupně vědomí. Během transportu je vhodné zabránit ztrátám tepla.

 

2. PL u dopravní nehody

Při dopravní nehodě je nutné myslet i na vlastní bezpečnost. Zastavíme-li v autě u dopravní nehody, měli bychom označit místo výstražným trojúhelníkem a vzít si reflexní vestu, použít můžeme autolékárničku. V případě, že jsme pouze náhodní pěší svědci, jsme obvykle kromě mobilního telefonu bez prostředků.

Je důležité zachovat klid a kontaktovat systém ZZS na telefonním čísle 155. Měli bychom stručně popsat místo a charakter nehody, předpokládaný počet zraněných, jejich stav a věk (děti, dospělí, těhotná žena), dále pak potenciální rizika (unikající benzín, oheň). V případě více potenciálních zachránců je ideální, když jeden z nich převezme řízení situace. U havarovaných aut, je-li to možné, se doporučuje vypnout zapalování.

U postižených hodnotíme stav vědomí a přítomnost většího krvácení. U člověka v bezvědomí hodnotíme přítomnost životních funkcí.

Nutno je bezodkladně řešit postižené se zástavou životních funkcí (kardiopulmonální resucitace) a postižené s masivním krvácením (prsty zatlačit na ránu, použít tlakový obvaz, nebo v nouzi části oblečení, dočasně lze použít i škrtidlo) a jedince v bezvědomí se zachovanými životními funkcemi (uložit do zotavovací polohy k prevenci aspirace a zapadnutí jazyka, zajistit tepelný komfort).

Vyproštění z vozidla není vhodné provádět pokud nehrozí jasné nebezpečí (oheň, kouř, zápach benzínu), nebo to není nutné z hlediska záchrany života (KPR, silné krvácení). U všech postižených je nutné myslet na riziko poranění páteře a manipulovat s nimi co nejšetrněji s fixovanou C páteří.
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů