Skip to main content
 


Urgent 06

6. Poranění oka – perforace, kontuze, cizí těleso, poleptání

 

 

Penetrující poranění oka

Je relativně vzácné, je však nebezpečné a často vede ke ztrátě funkce oka. Základem je zakrytí obou očí sterilními čtveci, analgetika a urychlený transport na oční oddělení. Cizí těleso trčící z oka neodstraňujeme.

 

 

Kontuze oka

Kontuze oka je formou nepenetrujícího poranění. Může být spojena s krvácením pod spojivku, nebo se vznikem erozí rohovky. Silnější působení mechanické síly může narušit závěsný aparát čočky a způsobit její luxaci. Poranění se nemá nijak ošetřovat, oko se nemá vyplachovat, má se pouze sterilně zakrýt a nemocný musí být co nejrychleji transportován k očnímu lékaři.

 

 

Poleptání oka

Poleptání oka může vzniknout při kontaktu kyseliny nebo zásady s očními tkáněmi. Při lehkém poleptání vzniká chemická konjunktivitida a může dojít ke vzniku erozí rohovky. Oko je nutné co nejrychleji vypláchnout vodou (10-15 minut), přičemž proud vody musí stékat od vnitřního koutku směrem k zevnímu. Pokud je poleptání způsobeno penou látkou, je již v rámci první pomoci nutné odstranění jakýchkoliv jejích zbytků z prostoru pod víčky. Po vypláchnutí oka je nutné oko zakrýt a transportovat pacienta k očnímu lékaři.

 

 

Cizí těleso v oku

Při podezření na poškození oka cizím tělesem vyzveme dotyčného, aby oko nijak nemnul, poté opatrně oko prohlédneme. Nejprve se podíváme na spojivkový vak, který obnažíme stažením dolního víčka. Poté zkontrolujeme oblast pod horním víčkem, přičemž se dotyčný podívá směrem dolů. Těleso lze odstranit měkkým předmětem, jako je navlhčený smotek vaty, nebo čistý kapesník. K navlhčení je ideální použít oční kapky, nebo borovou vodu. Pokud je těleso zaseknuté, neodstraňujeme jej. Pokud se rozhodneme těleso neodstraňovat, zakryjeme oko sterilním obvazem a zajistíme transport k očnímu lékaři. Ideální je zakrytí obou očí, aby se zamezilo reaktivním pohybům postiženého oka.

 

 

Subkonjunktivální hematom

Vzniká při výronu krve pod konjunktivu, při pohledu na oko má podobu poměrně dobře ohraničeného ložiskového zarudnutí očního bělma. Někdy se objeví spontánně, jindy souvisí s úrazem, nebo s antikoagulační terapií. Prostý spontánní subkonjunktivální hematom není nutné řešit, při AK terapii je nutné zvážit její dočasné vysazení, nebo převedení na LMWH. Subkonjunktivální hematom spojený s úrazem oka by měl být vyšetřen očním lékařem.

 

 

 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů