Skip to main content
 


Tropomyosin

Tropomyosin je protein lokalizovaný v oblasti myofibrily, přesněji řečeno je součástí aktinových filament. V klidu se tropomyosin váže na troponin a to zabraňuje vzniku spojení mezi aktinem a myosinem. Před začátkem svalové kontrakce se komplex troponin-tropomyosin rozpadne a tím se uvolní místo na aktinovém filamentu k navázání myosinu. Za účasti ATP pak dojde ke vzájemnému posunu aktinu vůči myosinu a to vede ke svalové kontrakci.
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů