36. Indikace a kontraindikace lázeňské léčby v ČR

 

Balneoterapie je lázeňská péče. Jde o regulovanou lůžkovou péči prováděnou v definovaných lázeňských zařízeních. Cílem lázeňské léčby je využít přírodní léčivé zdroje s rehabilitací ke zlepšení samoregulačních a samoléčících schopností organizmu.


Žádost
Lázeňskou péči může indikovat lékař specialista a žádost podává příslušný praktický lékař. Žádost je posuzována revizním lékařem příslušné zdravotní pojišťovny. Platnost indikace od specialisty jsou 3 měsíce.

Žádost by měla obsahovat osobní anamnézu, popis EKG u jedince nad 40 let a výsledky vyšetření. U jedinců nad 70 let věku a u polymorbidních jedinců je nutné i vyjádření internisty. V případě onkologicky nemocných je vhodné k lázeňské léčbě vyjádření ošetřujícího onkologa.

Vlastní žádost má 6 částí. Šestou část si ponechá lékař, který žádost sepsal, ostatní dostává pacient a ten je zanese na svou zdravotní pojišťovnu. Žádost musí schválit revizní lékař dané pojišťovny. V případě schálení odešle zdravotní pojišťovna žádost přímo do zvolených lázní. Platnost schváleného lékařského návrhu je 3 měsíce od data jeho vystavení u komplexní péče a 6 měsíců u příspěvkové péče.


Dělení lázeňské péče

1. Lázeňská péče nehrazená ze zdravotního pojištění (ta nás lékaře moc nezajímá)

2. Lázeňská péče hrazená ze zdravotního pojištění
a) komplexní – Trvá 21-28 dnů, pojišťovna hradí léčbu, ubytování a stravu, klient je během pobytu v DPN (pokud v době nástupu do lázní již v DPN není, vystaví mu dočasnou DPN lázeňský lékař).
b) příspěvková – Trvá 14-21 dnů, pojišťovna hradí pouze léčbu, klient není v DPN.

Nástup na komplexní lázeňskou léčbu se ještě rozlišuje dle pořadí naléhavosti na:
I. pořadí naléhavosti – nástup do 1 měsíce od data vystavení návrhu, využívá se především pro překlady pacientů z oddělení (např. po operaci)
II. pořadí naléhavosti - nástup do 3 měsíců od data vystavení návrhu


Indikace lázeňské péče pro dospělé
Existuje 11 základních skupin lékařských diagnóz, které mohou být indikovány k lázeňské péči.

I. Onkologické nemoci
II. Nemoci kardiovaskulární
- ICHS, stavy po IM, Hypertenze II-III, ICHDK, st. po HŽT, lymfedém, st. po kardiochirugických a cévně-chirurgických zákrocích
III. Nemoci trávicího ústrojí
- IBD, chronické gastroduodenitidy, VCHGD, malabsorpce, nemoci jater, chronické nemoci žlučníku a slinivky, st.po CHCE a operacích pankreatu
IV. Nemoci endokrinní
- DM, obezita spojená s rizikovými faktory, tyreopatie, st.po operaci ŠŽ, nadledvin, hypofýzy
V. Nemoci dýchacího ústrojí
- astma + CHOPN, st. po komplik. Pneumonii, recidiv. infekce dých. cest, bronchiektázie, astma, plicní fibrózy, st. po operacích a traumatech dých. cest aj.
VI. Nervové nemoci
- obrna n.facialis, polyneuropati, kořenové sy iritačně-zánikové, st. po meningoencefalitidách, st.po úrazech a operacích PNS a CNS, DMO, Parkinsonova nemoc, RS
VII. Nemoci pohybového ústrojí
- revmatodiní artritis, Bechtěrev, mimokloubní revmatismus, osteoporóza s komplikacemi, koxartróza, gonartróza od III.B a jiné artrózy, VAS, st.po TEP aj.
VIII. Močové nemoci
- recidivující IMC, nefrolitiáza, st.po operacích a transplantaci ledvin, chronická prostatitis
IX. Duševní poruchy
- psychózy v remisi, neurotické a další nepsychotické poruchy
X. Kožní nemoci
- psoriáza, chronické ekzémy, toxická kontaktní dermatitis, st.po popáleninách
XI. Gynekologické nemoci
- recidivující gyne záněty, primární sterilita a infertilita, st.po operacích malé pánve aj.


Kontraindikace lázeňské péče
Mezi základní kontraindikace patří:

1. Přenosné infekční choroby a bacilonosičství.
2. Akutní stádia nemocí s rizikem destabilizace stavu
3. Klinické projevy kardiál. insuficience, malig. arytmie a hypertenze s dTK nad 120 mm Hg
4. Stavy po HŽT do 3 měsíců po odeznění a po tromboflebitidě do 6 týdnů po odeznění
5. Recidivující významná krvácení (nutné vyjádření hematologa)
6. Kachexie znemožňující rehabilitaci (kromě zdrav. indikace IX - anorexie)
7. Zhoubné nádory s projevy aktivity
8. Nekompenzovaná epilepsie (epilepsie není překážkou pro skupinu VI)
9. Aktivní ataky psychóz s asociálními projevy
10. Těhotenství
11. Závislost na nikotinu u dětí a u pojištěnců s indikacemi skupiny II, III/1, III/2 a IV
12. Závislost na alkoholu a návyk. látkách mimo lázeňské RHB péče, která je nedílnou součástí pooperační péče
13. Inkontinence moči II. a III. stupně a inkontinence stolice. (U dospělých neplatí pro indikační skupinu nemocí VI a VIII/3 - )


Lázeňské procedury
Lázeňských procedur jsou desítky, proto stačí uvést si jen ty základní – léčebná tělesná výchova (LTV), léčivé koupele, masáže, elektroléčba, sauna, kryoterapie, lymfodrenáže, magnetoterapie, terapeutický ultrazvuk a další.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů