Skip to main content
 


Terapie 35

35. Základní fyzioterapeutické metody a koncepty

 


Fyzioterapie patří mezi základy léčebné rehabilitace a můžeme ji definovat jako prevenci, diagnostiku a terapii funkčních poruch pohybového aparátu.

Do fyzioterapie řadíme:
a) postupy léčebné tělesné výchovy – opakovaná cvičení pod odborným dohledem
b) postupy fyzikální terapie – mechanoterapie, elektroterapie, fototerapie apod.
c) metody lázeňské péče (balneoterapie) – využití přírodních léčivých zdrojů
 

Indikace

1. Bolestivé syndromy – Jde o jednu z nejčastějších indikací fyzioterapie, obvykle jde o funkční i strukturální vertebrogenní poruchy. Cílem je jak snížení bolestivosti, tak naučení správných pohybových vzorců jako prevence recidivy obtíží.
2. Stavy po CMP – Fyzioterapie je součástí komplexní rehabilitační péče. Cílem je zlepšení narušené hybnosti, redukce trvalých následků, prevence kontraktur a zlepšení soběstačnosti.
3. Poúrazové a pooperační stavy – Zpočátku se provádí dechová rehabilitace a polohování, následně i pasivní a posléze aktivní cvičení.
4. Vertiginózní stavy – Fyzioterapeutický přístup je individuální a závisí na tom, zda jde o centrální nebo periferní vertigo.
5. Nervosvalová onemocnění – Rehabilitace slouží zejména k udržení svalové síly a k prevenci kontraktur.

V ambulanci praktického lékaře indikujeme fyzioterapii zejména při funkčních onemocněních pohybového aparátu projevující se bolestivými stavy (nejčastěji bolesti zad a bolesti končetin). V zásadě máme dvě možnosti – buď žádáme o vyšetření rehabilitačním lékařem pomocí klasické „žádanky K“, nebo žádáme o konkrétní metodu fyzioterapie pomocí „FT žádanky“. V prvním případě je pacient vyšetřen RHB lékařem a ten stanoví individuální léčebný postup, v druhém případě již fyzioterapeut vede konkrétní léčbu dle naší indikace.

 

Metody fyzioterapie

 

1. Léčebná tělesná výchova

Léčebná tělesná výchova (LTV) tvoří významnou část práce fyzioterapeuta a je prováděna na základě indikace lékaře (FT žádanka). Součástí LTV je vstupní vyšetření fyzioterapeutem a následné vytvoření individuálního léčebného plánu s cílem úpravy funkčních poruch organizmu s důrazem na muskuloskeletální aparát (nevhodné pohybové vzorce, svalová nerovnováha, stavy po úrazech aj.).

Toto vyšetření píšeme na FT jako Kineziologický rozbor a instruktáž 1x (kód 21001) - Když je to tam napsané, fyzioterapeut to může vykázat pojišťovně a stejně by si měl pacienta vyšetřit. Při chybění této indikace se nicméně vyšetření vykázat nedá.

Metody léčebné tělesné výchovy zahrnují opakované cvičení aktivních i pasivních pohybů, dechová cvičení, cvičení s pomůckami a kondiční cvičení. Součástí LTV se mohou stát i výše zmíněné fyzikální metody (např. elektroléčba).

Typy LTV

Individuální LTV – Zahrnuje v sobě zejména kondiční metody s cvičením na zvýšení rozsahu pohybu a svalové síly. Specifickou formou je individuální LTV na přístrojích (rotoped, posilovací stroje aj.).

Skupinová LTV – Zahrnuje cvičení se skupinou stejně, nebo podobně postižených pacientů. Specifickým podtypem jsou skupinová cvičení v bazénu (nadlehčení těla, působení vody na povrchové mechanoreceptory těla).
 

2. Techniky měkkých tkání (TMT) (kód 21413)

Ideálně 6x, nepsat samostatně, ale v kombinaci s individuální LTV. Jsou to totiž pasivní techniky, která jsou příjemné, ale nepomáhají řešit příčiny obtíží.
 

3. Mobilizace páteře a periferních kloubů (kód 21415)

Jde také o techniku hojně využívanou pro šetrné uvolnění zablokovaných kloubů, je hodnocena lépe než TMT (viz. výše) a velmi často se s TMT kombinuje.
 

4. Reflexní masáže (kód 21713)

Jsou velmi příjemné u bolestí zad, ale jde opět o pasivní techniku, kdy pacient po jejich ukončení doma nijak necvičí. V úvodu mohou být bolestivé kvůli dráždění bolestivých reflexních zón, úleva přichází při jejich opakování. Pro fyzioterapeuty jde o fyzicky náročnou metodu se zvýšenou zátěží horních končetin.


5. Ergoterapie

– Je-li k dispozici, je výhodná u úrazů HK (ergoterapeut umí na HK skoro to samé jako fyzioterapeut, takže pokud máte dostupného, lze ho využít u těchto diagnóz, pokud jsou fyzioterapeuti zahlcení a to bývají). Ergoterapeuty určitě využívat u roztroušené sklerózy, mozkových příhod a monoparéz horních končetin.
 

6. Fyzikální terapie (viz. samostatná otázka)


Fyzioterapeutické metody a koncepty


1. Kabatova metoda
Pracuje s pohyby v úhlopříčných rovinách proti maximálnímu odporu (proprioceptivní neuromuskulární facilitace). Důležitá je spolupráce pacienta, zachovalá hluboká citlivost a absence těžší spasticity. Podstatou je cílené ovlivňování motorických neuronů předních rohů míšních prostřednictvím aferentace ze svalových, šlachových a kloubních receptorů. Uplatňují se pasivní i aktivní pohyby.

2. Vojtova metoda
Jde o znovuvybavování již existujících pohybových vzorců ztracených v rámci určité patologie. Terapeut dráždí působením tlaku spoušťové zóny, což vede k primitivním pohybům a postupně k vytváření komplexnějších pohybových vzorců. Základem metody je reflexní plazení a reflexní otáčení.

3. Bobath koncept
Metoda pracuje se stabilitou a mobilitou, posturálním tonem a vzpřimovací reakcí. Cílem je optimalizace svalového tonu a facilitace jednotlivých fází pohybu.

4. Petöův koncept
Zahrnuje komplexní fyzioterapii se speciálním denním programem a činnostmi, jako je hudba, tanec, hry, tvořivá činnnost apod. Opakující se svalové činnosti jsou doprovázeny zpěvem, nebo slovem.

5. Cvičení dle L. Mojžíšové
Jde o soubor cvičení svaloviny pánevního dna a svalů břišních a hýžďových. Uplatňuje se při terapii stresové inkontinence a funkční sterility.
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů