Skip to main content
 


Terapie 32

32. Péče o vybraná onkologická onemocnění v ordinaci VPL

 

Podstatou této otázky je fakt, že na praktické lékaře přechází povinnost dispenzarizovat pacienty v remisi po terapii nádorových onemocnění. Vyšel i doporučený postup a jak se dalo očekávat, jde o řadu tabulek, které říkají, co a jak často vyšetřovat. Učit se toto nazpaměť považuji za nesmysl, ale určitě je dobré orientačně vědět, co vyšetřovat, a mít doporučené postupy při ruce.

 

Cílem dispenzarizace pacientů v remisi je včas zachytit známky případného relapsu onemocnění a tím umožnit zhjánení časné onkologické terapie. Do péče praktického lékaře může pacienta předat onkolog, vychází se z doporučených postupů, ale u konkrétního pacienta může být schéma dispenzarizace individulizováno. Dispenzarizace bývá pevně daná po dobu 10 let od primární onkologické léčby, pak je individuální.

 

 

Prohlídka u vybraných onkologických onemocnění

Prohlídka zahrnuje doplnění anamnézy, kontrolu očkování, kompletní fyzikální vyšetření včetně kůže, per rectum, u mužů vyšetření varlat a u žen vyšetření prsů s poučením o samovyšetřování. Laboratorní vyšetření zahrnuje glykemii, urea, krea, JT, FW, CRP, KO, moč ch+s a případně další náběry doporčené onkologem.

 

Kromě toho se doporučují preventivní vyšetření:

a) EKG ve 40 letech a pak dále á 4 roky

b) TOKS od 50 let věku á 1 rok a od 55 let věku á 2 roky, případně screeningová kolonoskopie á 10 let při neg. nálezu

c) u žen mamografie od 45 let věku á 2 roky

 

Dále jsou nutná speciální vyšetření u jednotlivých typů tumorů:

 

Nádory varlat – tu markery, RTG plic, CT břicha a pánve

Maligní melanom – frekvence kontrol bývá individuální, není jasný vliv na přežití

Karcinom prsu – mamografie á 1 rok na 10 let, pak dle screeeninu

Karcinom plic – první roky časté kontroly vč. zobraz. metod

Karcinom prostaty – kontroly PSA

Nádor mozku – pravidelně magnetická rezonance

Kolorektální karcinom – CEA, CT hrudníku a břicha, kolonoskopie 1x v prvním roce, při nálezu rizikového adenomu (high-grade / vilózní / nad 1cm) za rok, jinak za 3-5 let

Anální karcinom – rektoskopie

Karcinom ledviny – pravidelně zobrazovací metody

Karcinom ovaria – pravidelně CA 125

 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů