Skip to main content
 


Terapie 15

15. Léčba demencí a poruch chování v seniu

 

Při léčbě demence a nasedajících poruch chování je velmi důležité vyloučit primární organické onemocnění, které může vyvolat dekompenzaci stavu. Příkladem je dehydratace, hypotyreóza, minerálové dysbalance, infekce (mohou probíhat bez febrilií), anemie a další. Léčbou těchto poruch se může psychický stav výrazně zlepšit.

Dále je v rámci přístupu demence a příslušných poruch chování vhodné preferovat preventivní nefarmakologické postupy – pobyt ve známém domácím prostředí, pravidelný režim, jednoduchá komunikace včetně non-verbální, prevence senzorické deprivace, přítomnost blízkých lidí, čtení, poslech známé hudby, kontakt s domácími zvířaty apod. Praktický lékař může pomoci při zajištění příspěvku na péči a dlouhodobého ošetřovného.


Demence
Základem farmakoterapie Alzheimerovy demence a demence s Lewyho tělísky jsou kognitiva, která předepisuje neurolog, psychiatr, či geriatr. Patří mezi ně centrální inhibitory acetylcholinesterázy, která jsou podávaná u lehkých a středních forem demence. V kombinaci s bradykardizujícími léky mohou vyvolat těžší bradykardie. Dalším kognitivem je memantin indikovaný u těžších forem demence.

 

Psychomotorický neklid

Při psychomotorickém neklidu jsou ideální některé léky ze skupiny neuroleptik, zejména tiaprid (Tiapridal 100 mg tbl či injekce) a melperon (Buronil 25 mg tbl cca 3x denně), dobrý efekt má také risperidon (např. Risperdal do 2mg denně) Při akutním neklidu lze podat haloperidol 2,5-5mg nárazově.


 

Deprese

Lékem volby jsou SSRI antidepresiva kromě fluoxetinu (dlouhý poločas). Riziková jsou antidepresiva 1. generace, která mají anticholinergní působení a mohou zhoršit projevy demence.


 

Úzkost

Ideální je prevence úzkostných stavů pomocí SSRI antidepresiv, při současné nespavosti je s výhodou podání trazodonu (Trittico) nebo mirtazapinu (Mirtazapin). Je-li to možné, doporučuje se vyhýbat se benzodiazepinům, při akutní úzkosti je však podat nárazově lze (ideálně krátce působící oxazepam).

 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů