Skip to main content
 


Terapie 13

13. Antidepresiva + anxiolytika

 

 

Anxiolytika a hypnotika

Patří mezi často předepisované léky. Historicky se využívaly barbituráty, v dnešní době předepisujeme zejména benzodiazepiny (krátký, středně dlouhý a dlouhý účinek) a nebenzodiazepinová hypnotika (zolpidem, zopiclon). Všechny léky této skupiny jsou více či méně návykové, hodí se spíše pro krátkodobé užívání a neměly by být užívány dlouhodobě. Z nežádoucích účinků lze jmenovat spavost, únavu, dezorientaci, zmatenost a zmíněný vznik návyku.

 

a) krátký poločas pod 5 hod - zolpidem, zopiklon, midazolam

b) středně dlouhý poločas 5-8 hod - alprazolam (Neurol), bromazepam (Lexaurin)

c) dlouhý poločas nad 8 hod - diazepam a klonazepam

 

 

Antidepresiva

Antidepresiva jsou léky předepisované opět velice často. Existuje jich více generací, u novějších generací klesá množství a závažnost nežádoucích účinků.

 

I. generace - Sem spadají známá tricyklická antidepresiva (např. amitryptilin), proti depresím se nicméně používají minimálně, spíše se tu a tam podají v terapii bolesti. Nežádoucí účinky zahrnují silnější útlum, anticholinergním syndromem (sucho v ústech, obstipace, retence moči, glaukomový záchvat, delirium) a prodloužení QT intervalu s rizikem maligních arytmií.

 

II. generace - Z této skupiny se používá trazodon (Trittico). Má antidepresivní i hypnotické účinky, mívá jen minimální negativní vliv na sexualitu.

 

III. generace - Jde o léky první volby u většiny běžných depresivních stavů, patří sem SSRI (zvyšují reuptake serotoninu - citalopram, escitalopram a sertralin. Účinek nastupuje až po 3-4 týdnech pravidelného užívání. Je u nich riziko vzniku serotoninového syndromu v kombinaci s inhibitory monoaminooxidázy, s tramadolem a s lithiem. Syndrom zahrnuje zmatenost, tachykardii, pocení, třes, křeče, nevolnost a zvracení.

 

IV. generace - Sem patří SNRI (inhibují reuptake noradrenalinu a serotoninu - venlafaxin, mirtazapin apod.).

 

Inhibitory MAO - Tato antidepresiva nejsou příliš často používána. Při kombinaci se SSRI hrozí serotoninový syndrom a při kombinaci s potravinami bohatými na tyramin hrozí závažná hypertenzní krize. Novější generace inhibuje pouze krátkodobě a selektivně MAO-A, patří sem např. moklobemid (Aurorix).

 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů