Skip to main content
 


Sydenhamova chorea

Sydenhamova chorea [Sajdenhemova chorea] je méně časté neurologické onemocnění, které úzce souvisí se streptokokovými infekcemi. Povězme si o tomto zajímavém stavu něco bližšího.
 
Příčiny
Příčinou je akutně probíhající revmatická horečka, což je autoimunitní porucha související s probíhající streptokokovou infekcí (např. klasická angína nebo růže). Není-li infekce léčena antibiotiky, musí si s ní imunitní systém poradit sám a v některých případech napadne i některé tkáně tělu vlastní. V případě Sydenhamovy chorey poškodí imunitní systém některé oblasti mozku, které souvisí s hybností a řízením pohybů.
 
 
Projevy
Sydenhamova chorea se, jak už název napovídá, projevuje choreatickými příznaky. Abychom si to vysvětlili, tak pojem chorea znamená rozvoj mimovolních pohybů končetin i jiných částí těla (grimasování, pohyby trupu, apod.). Tyto pohyby mohou být někdy poměrně bizarní, kroutivé a postižený je nedokáže ovlivnit. Kromě vlastní chorey je často přítomná bolest hlavy, motání hlavy, zhoršená artikulace, poruchy chůze a zhoršení jemných činností (psaní, jemné ruční práce). Spolu s neurologickými projevy můžeme najít i další příznaky revmatické horečky (viz. příslušný text).
 
U většiny lidí projevy Sydenhamovy chorey postupně vymizí, ale může to trvat i řadu měsíců. Kromě toho se mohou rozvinout změny osobnosti a různé psychiatrické projevy, jako je například obsedantně-kompulzivní choroba.
 
 
Diagnostika
Diagnózu stanovuje obvykle neurolog na základě klinických příznaků a současné přítomnosti některé z forem streptokokové infekce. V krevních náběrech dotyčného obvykle najdeme výrazné zvýšení antistreptolysinu O (ASLO).  Součástí vyšetření by jistě mělo být CT vyšetření mozku (nebo magnetická rezonance) k vyloučení jiných příčin neurologických poruch.
 
 
Léčba
Základem terapie je rychlé vyléčení streptokokové infekce pomocí antibiotik, což vede k uklidnění podrážděného imunitního systému. K tlumení nechtěných choreatických pohybů a případně psychiatrických projevů se mohou podávat některé léky ze skupiny antipsychotik nebo antiepileptik.

 
Print Friendly and PDF


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů