Skip to main content

STEMI - postup

Před čtením níže uvedeného textu prosím přečíst si obecné upozornění na této stránce.

 

1. Zajistit žilní vstup

 

2. Podat ASA (acetylisalicylová kyselina) i.v. – např. Cardegic 500mg i.v.

 

Pozn: Poněkud sporné je podání dalšího antiagregans – clopidogrelu – per os. Některá kardiocentra jej vyžadují, jiná ne. Doporučuje se teoreticky 300mg, což je např. Plavix 75mg 4tbl per os. Jako u jiných tablet není ovšem jisté, že je pacient s akutním STEMI bude schopen pozřít.

 

3. Podat 5000 IU heparinu i.v. (nebo dle váhy cca 1000 IU na 10kg pacienta) – Heparin je sice poněkud zastaralý, nicméně v této indikace velmi výhodný. Má jen relativně krátký poločas účinku a narozdíl od LMWH lze jeho účinek vyrušit protaminem. To má velký význam při event. následném kardiochirurgickém zákroku (viz. níže).

 

4. Tlumení event. bolesti – např. Fentanyl 100ug 2ml i.v.

 

5. Kyslík a diuretikum (např. Furosemid 20-40mg i.v.) při projevech akutní levostranné kardiální insuficience

 

6. Nitrát – Působí antianginózně, snižuje TK. Je vhodný zejména u současné hypertenze. My dáváme přednost kontinuálnímu podání Glyceroltrinitrátu (Perlinganit 10mg 2 ampule do 20ml FR 1/1 rychlostí 0.8ml/hod).

 

7. Zajistit urgentní převoz pacienta vozem RZP s lékařem, kyslíkem, monitorem a defibrilátorem na pracoviště k urgentní SKG k provedení PTCA. Vše výše uvedené je důležité, během převozu je relativně velké riziko vzniku maligní arytmie. V některých případech není možné při SKG PTCA provést, pak se situace řeší převozem na kardiochirurgické pracoviště a našitím aortokoronárního bypassu (AKB neboli CABG). Právě možnost kardiochirurgického zákroku je důvodem, proč je heparin u STEMI vhodnější antikoagulans než LMWH.

 

Pozn: Novinkou je možnost podání vyšší dávky statinu (nad 40mg), bohužel pacient nemusí být při IM schopen přijmout lék per os

 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů